• 518-665-335

Kontakt

S.INVEST Sylwia Romanko

Słupsk, ul. Arciszewskiego 38

e-mail: sinvest@wp.pl

tel. 518-665-335

* Adres do korespondencji:

ul. Grodzka 141, 76-206 Bierkowo